Filmkurs

Filma själv, men bättre!

Idag krävs det ofta att man i sitt arbete på olika sätt bör kunna kommunicera med rörlig bild. Det kan handla om att skapa och lägga upp film på sociala medier, göra filmade intervjuer med medarbetare, spela in och redigera ihop reportage, filma föreläsningar, kunna grundläggande teknik för att hålla i digitala möten, etc. Rörlig bild är en självklar del i mångas jobbvardag och man använder sig medvetet av film i kommunikation och PR på ett helt annat sätt än tidigare.

Med över tjugo års erfarenhet ute på fältet som filmmakare ger vi Dig kunskaper och hur du kan bli en bättre filmare. Vi ger tips kring filmhantverkets grunder. Det handlar om baskunskaper om bild, rörelse, tid och ljud. Men även om bildkomposition, berättarteknik, intervju, reportageteknik och redigering. Vi kan också rekommendera bra plug ins till stillbildskamera eller mobil, så att de bildmässigt blir mer kompatibla med din filmkamera. Detta gör till att du på ett kan filma med en flerkamerauppställning till en lägre kostnad.

Vi riktar oss både till dig som kan en del om film och vill gå igång med egna produktioner, eller som i ditt jobb behöver kunna hantera en kamera och producera film för intern kommunikation eller för sociala medier. Kanske vill du också kunna hantera en livesändning eller skapa och bjuda in till ett zoom-möte.

Vi har både en och tvådagarskurser, men skräddarsyr också workshops där vi fokuserar på att lära ut det som du som filmare eller kommunikatör specifikt är i behov av för att höja din filmkompetens.

Vår intention är att du och ditt företag kan höja kvalitén på intern filmproduktion och även får ökad beställarkompetens vad gäller filmproduktion.

Kostnad heldagskurs: 6 000 kr + moms
Kostnad tvådagarskurs: 10 000 kr + moms
Antal deltagare: 2 – 6 personer
Vill du anlita oss enskilt : 1 200 kr/tim+moms
Vill du eller ditt företag ha en skräddarsydd workshop, kommer vi överens om ett pris.

Med lite baskunskaper och tips, kan du bli en avsevärt bättre filmare! Michaela & Rex

NÅGOT OM KURSENS INNEHÅLL:

FILMUTRUSTNINGEN
Vi går igenom vad en basutrustning bör bestå av och kostnader för denna.

FÖRBEREDELSER
Vad bör man tänka på och förbereda inför en inspelning?

VAL AV INSPELNINGSPLATS
Vad bör man ta hänsyn till? Ljud- och ljusförhållanden och platsens beskaffenhet.

KAMERAPLACERING & RIGGNING
Hur ställer man upp kameran i förhållande till det som ska filmas? Var placerar man ljud och ljus?

KAMERAINSTÄLLNINGAR
Vilka inställningar behöver man göra innan man går igång och filmar? Val av optik, bländare, manuellt fokus kontra automatiskt, ISO-tal, ljudnivåer, etc.

GRUNDLÄGGANDE KAMERARÖRELSER
Vi förklarar begreppen; panorering, tilt, zoom och åkning och hur man använder dessa.

BILDBESKÄRNING
Hur skapar man en snygg bildbeskärning? Genomgång av VHB, HB, HVB och NB.

LJUS & LJUD
Vi går igenom grundläggande kunskap kring ljussättning och ljudupptagning. Placering av mikrofoner och myggor.

INTERVJUTEKNIK
Hur ska man förbereda sig inför en intervju? Även placering av utfrågare och intervjuperson.

REPORTAGETEKNIK
Hur gör man bra reportage kring events, produktpresentationer, tjänster, seminarier, etc?

REDIGERING
Val av redigeringsprogram. Grundläggande kunskap kring hur man ska tänka för att ens filmade material ska bli en film.