Filmproduktion

PRODUKTION & INSPELNING

Vad som gör en erfaren filmare bra är att han eller hon har möjlighet att falla tillbaka på en massa misstag, att i varje ny produktion dra nytta av tidigare erfarenheter och även konstnärliga och kreativa val.

Vi har med åren varit med om det mesta, och vet därför ganska väl hur vi ska ta oss an en ny produktion. Som filmare besitter vi också de kompetenser som en filmproduktion kräver; budgetering, projektutveckling, manus, planering, regi, filmfoto, ljus och ljud, redigering, samt grading och ljudbearbetning.

Vi har stor vana vid att arbeta med både omfattande och mindre filmprojekt. Även att producera med större och mindre budgetar.

Vårt fokus är att komma nära de personer vi intervjuar eller porträtterar i våra filmer, att skapa levande historier, berättade med värme och humor.

Oavsett om det är en längre dokumentärfilm, ett reportage, eller en beställningsfilm där vi ska presentera en tjänst eller produkt eller skildra en process, så lägger vi oss vinn om innehållet, att skapa tydlighet att och att samtidigt kommunicera på ett medvetet och överraskande sätt.

Så har du ett projekt  som du vill ska realiseras, anlita oss som filmare! Michaela & Rex

FILMPRODUKTION
Vi har lång erfarenhet av både finansiering och produktion av större och mindre filmproduktioner.

INNEHÅLL- & MANUSUTVECKLING
Oftast arbetar vi med att utveckla originalidéer till färdig film. Behöver du hjälp med detta, konsultera oss!

REGI, FILMFOTO & KLIPP
Filmarna Michaela Hennig & Rex Brådhe kan alla dessa tre bitar.

INTERVJUTEKNIK
Vi har stor erfarenhet av att göra intervjuer, så anlita oss gärna om du behöver en reporter!

UTRUSTNING
Vi filmar med en CanonC300 och har all övrig teknik in house, vilket gör att vi kan jobba kostnadseffektivt.