Workshop

Framför kameran och inför publik!

Ingen av oss idag kan undvika att i vårt arbete hålla i ett möte eller en presentation. Många behöver även kunna sälja in en produkt eller tjänst till en kund. Bli bättre på att på ett medvetet sätt kommunicera ut sina tankar och idéer. Det handlar om vad man uttrycker med sin kropp och hur man förmedlar sina ord.

Vi ger Dig verktyg och tekniker som gör att du blir mer bekväm med att tala inför en större eller mindre grupp. Vi lär dig också att hantera att stå inför en kamera. Det handlar om grundläggande ting såsom att bli medveten om din andning, lära dig känna skillnad på när du är spänd eller avspänd i en specifik kroppsdel, veta hur du står, går eller sitter, använder dina armar och händer, bli medveten om ansiktsuttryck och tics och hur du kan få ett avspänt, flödande och tydligt tal.

Då vi som filmare även är utbildade skådespelare och har arbetat många år inom yrket, har vi djup kunskap om att stå på en scen, tala inför en publik eller kamera. Även av personregi för teater och film. Genom åren har vi också gjort hundratals intervjuer, vilket gör att vi vet vad man ska tänka på i en intervjusituation. Vi är också vana vid att leda, undervisa eller hålla i kurser. Vi vet hur man ska få ett filmteam att samarbeta och prestera under en inspelning. Det handlar om att både kunna leda sig själv och andra, ofta även i pressade situationer.

All vår kunskap har vi nu ”kokat ner” och delar med oss av till Dig som vill bli bättre på att kommunicera på ett medvetet sätt. Som vill känna dig mer bekväm med att tala inför en grupp eller en kamera. Som vill göra presentationer inför kollegor, chefer eller en arbetsgrupp på ett ledigt och självklart sätt. Som vill veta hur du med enkla tekniker kan framstå som mer säker och avspänd. Som önskar utmana dig själv och utveckla din person!

• Vi erbjuder enskild coachning i att framträda inför publik och kamera. För dig som enskild företagare eller privatperson.
Fokus är att du i framtiden ska känna dig så bekväm som möjligt i en obekväm situation inför en grupp, laptop eller kamera.

• Vi ger intensiva heldags workshops för grupper om 3 – 6 personer.
Inför kursen ger vi några ”hemuppgifter”. Du ska skriva några rader där du presenterar sig själv och hitta en dikt som du vill läsa upp. Vi ger dig också utdrag ur ett välkänt tal. Dessa texter kommer vi använda oss av under workshopen.

• Vill man ha fördjupning och satsa mer långsiktigt som företag på att vidareutbilda sina medarbetare inom grundläggande skådespelarträning, presentationsteknik och medieträning, så kan vi skräddarsy ett ”coachningspaket” där du och din arbetsgrupp konsulterar oss under en längre tidsperiod.

– Enskild coachning (3 tim) :  4 200 kr +moms

– Kostnad heldagsworkshop (6 tim): 5 500 kr + moms
Antal deltagare: 3 – 6 personer

– Vill du eller ditt företag ha ett coachningspaket under en längre tidsperiod, kommer vi överens om förutsättningarna och ger en offert på uppdraget.

Vi ger dig tekniker och verktyg som du kan ha med dig all tid framöver! Michaela & Rex

NÅGOT OM VAD DU LÄR DIG:

ANDNING & ANDNINGSTEKNIKER
Du lär dig medveten andning i syfte att bevara lugn och hålla fokus. Även andningstekniker som bl a reducerar stress.

KROPPSMEDVETENHET
Du får större medvetenhet kring hur då står, går, sitter och gestikulerar. Ev. också om lättare tics, upprepade rörelser, som du oftast inte är medveten om och som du lägger dig till med när du är i en stressad situation.

AVSPÄNNING OCH ANSPÄNNING
Du får ta del av avspänningsövningar och märka skillnad på när du är anspänd och avspänd på specifika ställen i kroppen. För att få mer ”tillgång till dig själv”, din kreativitet och mentala kapacitet, bör du öva avspänning.

MEDITATION
Du får inblick i skilda meditationstekniker som hjälper dig att hålla mental skärpa, minskar oro och bevarar känslomässig balans.

SCENISK NÄRVARO
Vi lär ut grundläggande skådespelartekniker. Hur du medvetet ”intar” en scen eller plats i ett rum eller lokal. Det handlar om att ”projicera ut din” energi i rummet, vara avspänd, ha ett tydligt kroppsspråk, använda din röst rätt, ha känsla för tid och tajming.

RÖST OCH TAL
Du får ta del av en skådespelares röstövningar, samt jobba med en text som du ska framföra framför kameran.

AGERA INFÖR EN KAMERA
Hur förhåller man sig till en filmkamera eller kameralins på sin laptop? Hur ska man göra och tänka för att känna sig bekväm i en sådan situation? Hur sitter eller står man på bästa sätt? Hur riktar man sin blick? Hur ska man göra för att få ett bra ljud? Du för öva allt detta!

TEKNIK
Allt teknikstrul skapar stress. Testa därför ALLTID mikrofoner och myggor inför ett publikt framträdande. Kolla även nätuppkoppling, USB- och molnanslutning. Repetera likt en skådespelare som har koll på sin entré och rekvisita, tekniska moment i förväg!

INTERVJUSITUATION
Hur ska man förbereda sig inför en intervju? Vad ska man främst tänka på? Både om du är den som ska bli intervjuad eller ska intervjua.

MEDIETRÄNING
Vad ska du främst tänka på om du sagt ja till en intervju?  Vi ger dig vägledning och enkla tips.