Blog

Prata inte sönder en intervju i förväg!

231 Views0 Comments

”Den där frågan har du ju redan ställt”, hör jag högt mannen som jag intervjuar säga. Jag tappar för ett ögonblick fattningen.

Det är den allra första dokumentärfilmen som jag producerar och regisserar. Den ska handla om Andris Blekte, som var en legendarisk teaterman och också min lärare på scenskolan i Malmö. Andris Blekte har undervisat tre generationer skådespelare och har satt ett stort avtryck på Sveriges scenskoleutbildning. Scenskolan i Stockholm finansierar produktionen, jämte en något mindre insats från Malmö och Umeå scenskolor. Men det betyder att Rex Brådhe, min nyfunna samarbetspartner, och jag måste leverera en bra film.

Min roll som intervjuare ifrågasätts av min gamle lärare och jag kommer av mig. Jag vill ju gärna göra ett så bra intryck som möjligt på både Andris och Rex.

Rex räddar mig: ”Andris, innan när vi samtalade, så hade vi inte kamera med oss. Det är viktigt att vi får med detta på filmen.”

”Ja, ja”, svarar Andris lite burdust mot Rex, men han har förstått. Vi har några veckor tidigare mött Andris och talat om innehållet i den kommande filmen, som ska handla om honom och skådespelarens hantverk. Vårt samtal då handlade om att skapa förtroende och ”bli godkända” av Andris som filmare.

Just det att vi redan har träffats och pratat ganska mycket, bidrar till att det blir svårare att hålla isär vad vi bara har diskuterat och nu faktiskt får med under inspelningen.

”Du får också prata lite långsammare Michaela!” Det svider lite att bli påmind av min teaterlärare om en av mina största svagheter, att jag ofta pratar för snabbt. Speciellt när jag blir engagerad. Jag har också förmågan att ibland hoppa över ord och ofta prata samtidigt som jag tänker.

Det är en sak att säga repliker på en scen och ha en roll att falla tillbaka på. En annan nu när jag ska agera reporter och hålla ihop ett samtal. Då är det svårare att separera från mitt privata jag och personliga sidor.

Så samlar jag ihop mig och fortsätter att ställa de frågor som jag har memorerat i förväg.

Frågorna handlar om förmågan att slappna av och som skådespelare närvara i nuet, samtidigt som man måste ha en riktning framåt i sitt spel.

Precis de egenskaper jag är i behov av under detta samtal. Jag måste skaka av mig anspänningen från att ha ”blivit uppläxad”, vara här och nu och följa Andris tankeutvikningar och historier, samtidigt som jag behöver styra upp samtalet, vilket inte är det lättaste.

Jag frågar Andris om han menar att en avspänd skådespelare är ”en bättre skådespelare” än en som mer är spänd på scenen. ”Avgjort”, svarar Andris. ”En bra skådespelare är alltid en som är mer avspänd i sitt spel.” Med en avspänd skådespelare, menar Andris, att han eller hon använder den precisa mängd muskler som behövs för en specifik handling på scenen eller på film, och att sinnet är öppet för intryck från sina medspelare.

Jag närvarar och lyssnar till Andris ord. Andris Blekte är en man som är som ett levande bibliotek, så full av kunskap och så många anekdoter. Det är lätt att hamna på ett sidospår och jag vill ju få fram så ”många godbitar” som möjligt under vårt samtal.

Efter en timmes samtal märker jag att jag börjar bli trött och tappa skärpa, men Andris verkar kunna fortsätta i det oändliga. Trots sin höga ålder och trots en stroke som delvis har förlamat honom.

Jag ser i ögonvrån Rex bakom kameran visa tecken att bör vi runda av. Till sist hjälper han mig med att tydligt rikta sig till Andris”: ”Tack Andris! Jag tycker att vi kan sluta här för idag. Vi har fått med mycket intressant material. Och vi kommer ju träffas fler gånger!”

Andris Blekte ser glad och nöjd ut och jag kan pusta ut.

Efter denna första inspelningsdag för filmen som kom att heta Sanna ögonblick, så kan jag konstatera att jag i alla fall fått godkänt som intervjuare av min gamle lärare.

Andris undervisar sina elever

ATT TA MED:

• Prata inte i förväg för mycket om de frågor du kommer att ställa under din intervju.

• Vill du vara ”duktig” och prestera, är det lätt att du själv blir anspänd under en intervju.

• Med anspänning menas att du för spänd i dina muskler och/eller mentalt stressad.

• Är du anspänd i en intervju påverkar det också personen du ska intervjua.

• En avspänd intervjuare och reporter, är alltid bättre än en som är anspänd. Men, du får heller inte bli helt ”för bekväm och varm i kläderna”.

• Ska du intervjua en person som du har en redan definierad relation till, behöver du vara än mer tydlig i din roll.

• Att runda av ett samtal är en konst!

Vill du se hela dokumentärfilmen ”Sanna ögonblick” som handlar om Andris Blekte och skådespelarkonst, klicka på DENNA LÄNK.

Leave your thought